Ομιλίες στο ΙΠ

04.05.2018
Scalable Graph Processing with PGX
Speaker: Βασίλειος Τριγωνάκης
Ημερομηνία: Παρασκευή 4 Μαΐου, 2018
Τοποθεσία: Τεχνολογικό Πάρκο - Αιθ. 211 β ορ. A-STEPC
Host: Καθ. Παναγιώτα Φατούρου
© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.