Θέσεις Εργασίας

[ICS-1177] Οικονομολόγος ΠΕ
Πλήρωση μίας (1) θέσης Οικονομολόγου ΠΕ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής-ΙΤΕ
Εργαστήριο: ICS
Ημ/νία ανάρτησης: 23-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 08-05-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1175] Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία νέων εργαλείων λογισμικού ανοιχτού κώδικα για τη στήριξη προηγμένων απεικονιστικών τεχνολογιών που χρησιμοποιούν εμπορικό εξοπλισμό ψηφιακής φωτογραφίας για την απόκτηση δεδομένων - «Digital Lab Notebook» (DLN)»
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 11-05-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1174] Ειδικός ανθρωπιστικών επιστημών (οντολογία, γνωσιοθεωρία, επιστημολογία)
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με Κωδικό ΟΠΣ 5002738
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 16-04-2018
Καταληκτική ημ/νία: 02-05-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...>> Παλαιότερες

© Copyright 2007 FOUNDATION FOR RESEARCH & TECHNOLOGY - HELLAS, All rights reserved.