Θέσεις Εργασίας

[ICS-1202] Πτυχιούχος επιστήμης υπολογιστών με εμπειρία σε εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr», «Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 5002735
Εργαστήριο: ISL
Ημ/νία ανάρτησης: 20-06-2018
Καταληκτική ημ/νία: 05-07-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1196] Μηχανικός Λογισμικού / Τεχνικός Υποστήριξης
Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού για Μηχανικό Λογισμικού / Τεχνικό Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης νέων αναπτυξιακών έργων πληροφορικής που έχει αναλάβει το Κέντρο Εφαρμογών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
Εργαστήριο: CEHA
Ημ/νία ανάρτησης: 01-06-2018
Καταληκτική ημ/νία: 21-06-2018
υποβολή αίτησης...
περισσότερα...
[ICS-1153] Software Engineer position in R&D project
We are looking for a Software Engineer with very good knowledge and experience in programming, and interest in the area of computer networks. The position is within the INSPIRE research group (www.inspire.edu.gr) at the Institute of Computer Science of the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH) with responsibilities on a recently funded network security project, as well as potentially other existing or new R&D projects. Previous experience with research is a plus.
Εργαστήριο: TNL
Ημ/νία ανάρτησης: 23-01-2018
Καταληκτική ημ/νία: 31-12-2018
περισσότερα...>> Παλαιότερες

Όροι Χρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα